Last Update

จองตั๋ว รถทัวร์ ออนไลน์ นครบริการขนส่ง จุดเช็คอินขึ้นรถโดยสาร จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัท นครบริการขนส่ง จำกัด

14 สิงหาคม 2017

จองตั๋วรถทัวร์ บริษัท นครบริการขนส่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ 117/1 หมู่1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075324828 จองตั๋วออนไลน์คลิ๊กที่นี่ =>  จองตั๋ว-รถทัวร์.com เพื่อค้นหาและจองเที่ยวรถทั่วประเทศไทยจ่ายที่ 7-11 จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัท นครบริการขนส่ง จำกัด บริษัท นครบริการขนส่ง จำกัด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช บขส.นครศรีธรรมราช โทร. 0620753318 ,

Read More

จองตั๋ว รถทัวร์ ออนไลน์ สยามเฟิสท์ทัวร์ จุดเช็คอินขึ้นรถโดยสาร จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด

14 สิงหาคม 2017

จองตั๋วรถทัวร์บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 88/56 ถ.ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์.029543601-7 โทรสาร.029543608 จองตั๋วออนไลน์คลิ๊กที่นี่ =>  จองตั๋ว-รถทัวร์.com เพื่อค้นหาและจองเที่ยวรถทั่วประเทศไทยจ่ายที่ 7-11 จุดรับตั๋วโดยสารบริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 10,

Read More

จองตั๋ว รถทัวร์ ออนไลน์ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จุดเช็คอินขึ้นรถโดยสาร จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด

9 สิงหาคม 2017

บริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด ที่ตั้ง 6/73 ซ. วิภาวดี 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯโทรศัพท์ – 025378218,029360864 โทรสาร – 029363689 จองตั๋วออนไลน์คลิ๊กที่นี่ =>  จองตั๋ว-รถทัวร์.com เพื่อค้นหาและจองเที่ยวรถทั่วประเทศไทยจ่ายที่ 7-11 จุดรับตั๋วโดยสารบริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องจำหน่ายตั๋วรถทัวร์สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ โทร. 042615427,042631306 บริษัท

Read More

จองตั๋ว รถทัวร์ ออนไลน์ ศรีตรังทัวร์ จุดเช็คอินขึ้นรถโดยสาร จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัท ศรีตรังทัวร์ จำกัด

30 กรกฎาคม 2017

บริษัท ศรีตรังทัวร์ จำกัด (Sritrangtour Co.,Ltd.) ตั้งอยู่ที่ 243 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์ – 075218309 โทรสาร – 075219173 จองตั๋วออนไลน์คลิ๊กที่นี่ =>  จองตั๋ว-รถทัวร์.com เพื่อค้นหาและจองเที่ยวรถทั่วประเทศไทยจ่ายที่ 7-11 บจก.ศรีตรังทัวร์จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัท ศรีตรังทัวร์ จำกัด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องทางจำหน่ายตั๋วรถทัวร์ศรีตรังทัวร์ โทร. 0864768287

Read More

จองตั๋ว รถทัวร์ เพชรประเสริฐ จุดเช็คอินขึ้นรถโดยสาร จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

28 กรกฎาคม 2017

บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด (Phetprasert Co.,Ltd)ตั้งอยู่ที่ 31/10 ถนนศึกษาเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ – 056720720 โทรสาร – 056711142 จองตั๋วออนไลน์คลิ๊กที่นี่ =>  จองตั๋ว-รถทัวร์.com เพื่อค้นหาและจองเที่ยวรถทั่วประเทศไทยจ่ายที่ 7-11 จุดรับตั๋วโดยสาร และจุดเช็คอินขึ้นรถโดยสาร บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก

Read More

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง กรมธรรม์ประกันภัย (ภาคไม่บังคับ)

21 กรกฎาคม 2017

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง กรมธรรม์ประกันภัย (ภาคไม่บังคับ) กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง โดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ชาร์ทิส กรุ๊ป ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยในกว่า 130 ประเทศทั่วโลก กรมธรรม์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสาร เส้นทางภายในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะกำลังขึ้นหรือลง หรือโดยสารอยู่ในรถโดยสารของผู้ถือกรมธรรม์ และมีรายละเอียดดังนี้ ทุนประกันภัย ความคุ้มครอง ผลประโยชน์(บาท) 1) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 200,000.- 2) ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

Read More

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับประกันไม่ได้ที่นั่ง ยินดีคืนเงิน 100%

18 กรกฎาคม 2017

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับประกันไม่ได้ที่นั่ง ยินดีคืนเงิน 100% 1.ท่านผู้โดยสารต้องตรวจสอบความถูกต้องของการจองตั๋วทุกครั้ง และชำระเงินถูกต้องครบถ้วน 2.ท่านผู้โดยสารต้องเช็คอินรับตั๋วไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนรถออก ณ เคาน์เตอร์รับตั๋วที่กำหนดไว้ 3.สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเที่ยวรถหรือที่นั่งในกรณีจำเป็น 4.คืนเงิน 100% ของราคาตั๋วโดยสาร โดยไม่รวมค่าดำเนินการจัดการ และค่าธรรมเนียมจุดรับชำระเงิน เฉพาะกรณีผู้ให้บริการเดินรถไม่สามารถจัดรถหรือที่นั่งใดๆ ให้ผู้โดยสารเดินทางได้ โดยผู้โดยสารต้องแจ้งที่โทร 02 269 6999 ไม่น้อยกว่า 15 นาทีก่อนรถออก 5.ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินสำหรับผู้โดยสารซึ่งปฏิเสธการเดินทาง และผู้โดยสารซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท จองตั๋วออนไลน์คลิ๊กที่นี่ =>

Read More

การจองตั๋วรถทัวร์ และการชำระเงิน

17 กรกฎาคม 2017

ท่านสามารถจองตั๋วโดยสาร ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.เข้าไปที่คลิ๊กที่นี่ =>  จองตั๋ว-รถทัวร์.com เพื่อค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการที่ท่านต้องการ -เลือกตั๋วเที่ยวเดียงหรือไปกลับ -ต้นทาง จุดขึ้นรถ -ปลายทางจุดลงรถ -วันออกเดินทาง /เดินทางกลับ -เลือกมาตรฐานรถ ป1 , วีไอพี -จำนวนผู้เดินทาง 2.รับรหัสการจอง 3.นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทย หรือชำระเงินผ่านบัตรเครดิต จองตั๋วออนไลน์คลิ๊กที่นี่ =>  จองตั๋ว-รถทัวร์.com เพื่อค้นหาและจองเที่ยวรถทั่วประเทศไทย

Read More

เส้นทางการเดินรถและรายชื่อบริษัทผู้ให้บริการ

17 กรกฎาคม 2017

รายชื่อบริษัทผู้ให้บริการ และเส้นทางการเดินรถ จองตั๋วออนไลน์คลิ๊กที่นี่ =>  จองตั๋ว-รถทัวร์.com เพื่อค้นหาและจองเที่ยวรถทั่วประเทศไทย ผู้ให้บริการ เส้นทาง แอร์อรัญพัฒนา 921 กรุงเทพฯ – องครักษ์ – อรัญประเทศ 921 กรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเกลือ 60 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ 60 กรุงเทพฯ – โรงเกลือ 921 กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อ)

Read More

เคาน์เตอร์เช็คอินรถทัวร์ จุดขึ้นรถทัวร์ ทั่วประเทศไทย

17 กรกฎาคม 2017

เคาน์เตอร์เช็คอิน จุดขึ้นรถโดยสาร ทั่วประเทศไทย จองตั๋วออนไลน์คลิ๊กที่นี่ =>  จองตั๋ว-รถทัวร์.com เพื่อค้นหาและจองเที่ยวรถทั่วประเทศไทย บริษัท สถานี เคาน์เตอร์เช็คอินตั๋วโดยสาร 407 พัฒนา จุดจอด อ.น้ำโสม ออฟฟิตจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ใน บขส) โทร. 081-369-6742 จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน โทร. 087-9251009 จุดจอด อ.บุ่งคล้า หน้าตลาดสดบุ่งคล้า โทร. 042499067 จุดจอด อ.พังโคน

Read More

เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา จองตั๋ว-รถทัวร์.com

17 กรกฎาคม 2017

จองตั๋ว-รถทัวร์.com เป้นผู้ให้บริการจองตั๋ว รถทัวร์ แบบออนไลน์ 24 ชม.เราทำให้การเดินทางด้วยรถทัวร์โดยสารประจำทางเป็นเรื่องสะดวกสบาย โดยการเชื่อมต่อการเดินทางไปยังผู้ประกอบการรถทัวร์โดยสาร โดยท่านทำการจองตั๋วรถทัวร์แบบออนไลน์ได้ง่ายๆ จองตั๋วออนไลน์คลิ๊กที่นี่ =>  จองตั๋ว-รถทัวร์.com เพื่อค้นหาและจองเที่ยวรถทั่วประเทศไทย 1.ค้นหาออนไลน์ 2.จองออนไลน์ 3.จ่ายที่เคาเตอร์เซอร์วิส ที่เซเว่นอิเลฟเว่น 7-11 ตลอด 24 ชม. 4.เดินทางโดยนำบิลที่ท่านจ่ายค่าตั๋วมาขึ้นรถได้ทันที คลิ๊กที่นี่ =>  จองตั๋ว-รถทัวร์.com เพื่อค้นหาและจองเที่ยวรถทั่วประเทศไทย เป็นเรื่องง่ายที่จะค้นหาเที่ยวรถ เปรียบเทียบราคา และ จองตั๋วรถทัวร์จังหวัดต่อจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทย โดยให้บริการจองตั๋วรถทัวร์โดยสารกว่า

Read More