ตัวแทนจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ลิกไนท์ทัวร์

ลิกไนท์ทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์

บริษัท ลิกไนท์ทัวร์ จำกัด ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ ไป จังหวัด กระบี่ พังงา ภูเก็ต และ กระบี่ ไป โคราช ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศมาตรฐานและvip 32 และ vip24 อีทั้งยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

วิธีจองตั๋ว


เส้นทางเดินรถ

กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
 • จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.คลองท่อม
 • พรุดินนา
 • จุดจอด อ.ลำทับ
 • จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่
 • จุดจอดถ้ำพรรณรา
 • จุดจอดเวียงสระ
 • จุดจอด อ.บ้านส้อง
 • จุดจอดยางอุง
 • จุดจอดตลาดนาสาร
 • จุดจอดแยกนาเดิม
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
16:00 ม.4 ข

กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
 • จุดจอดบ้านทุ่ง
 • จุดจอด อ.อ่าวลึก
 • จุดจอด อ.ปลายพระยา
 • จุดจอดบางสวรรค์
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
17:00 ม.4 ก
17:10 ม.4 กพ

กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
 • จุดจอดบ้านทุ่ง
 • จุดจอด อ.อ่าวลึก
 • จุดจอด อ.ปลายพระยา
 • จุดจอดบางสวรรค์
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
16:20 ม.4 ข
16:30 ม.4 ข
16:40 ม.4 ข

กระบี่-โคราช

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
 • จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง
 • จุดจอด อ.เขาพนม
 • จุดจอด อ.ชัยบุรี
 • จุดจอด อ.พระแสง
 • จุดจอดเวียงสระ
 • จุดจอดแยกบ้านส้อง
 • จุดจอดแยกนาเดิม
 • จุดจอดโคอ๊อฟ
 • จุดจอดเขาโพธิ์
 • จุดจอดสี่แยกประจวบ
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
16:50 ม.4 กพ

กรุงเทพ-กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-พังงา

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • จุดจอดบขส.ท่าแซะ
 • จุดจอด อ.กะเปอร์
 • สุขสำราญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า
 • จุดจอด อ.กะปง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
19:05 ม.4 กพ

กรุงเทพ-ตาขุน-ทับปุด-พังงา-ภูเก็ต

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน
 • จุดจอดแยกพนม
 • จุดจอด บ.ทับคริสต์
 • จุดจอดแยกเขาต่อ
 • จุดจอด อ.ทับปุด
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
 • กระโสม
 • บขส. โคกกลอย
 • ด่านตรวจท่าฉัตรไชย
 • จุดจอดตัวแทนเมืองใหม่
 • จุดจอด อ.ถลาง
 • จุดจอดท่าเรือ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
17:30 ม.1 ก
18:30 ม.4 กข

กรุงเทพ-ทุ่งใหญ่-ทำทับ-คลองท่อม-กระบี่

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • จุดจอดบขส.ท่าแซะ
 • จุดจอด อ.หลังสวน
 • จุดจอดแยกไชยา
 • จุดจอดตลาดนาสาร
 • จุดจอด อ.บ้านส้อง
 • จุดจอดบ้านนาเดิม
 • จุดจอดแยกนาสาร
 • จุดจอดแยกบ้านส้อง
 • จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่
 • จุดจอด อ.ลำทับ
 • พรุดินนา
 • จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.คลองท่อม
 • บางผึ้ง
 • จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
18:40 ม.4 ข

กรุงเทพ-ภูเก็ต สายเก่า

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด อ.กะเปอร์
 • จุดจอดบ้านบางม่วง
 • จุดจอด ต.เขาหลัก
 • จุดจอดบ้านทับละมุ
 • จุดจอด อ.ท้ายเหมือง
 • บขส. โคกกลอย
 • จุดจอด อ.ถลาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
19:20 ม.4 ข

กรุงเทพ-แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • จุดจอด อ.หลังสวน
 • จุดจอดแยกไชยา
 • จุดจอดแยกนาเดิม
 • จุดจอดแยกนาสาร
 • จุดจอดแยกบ้านส้อง
 • จุดจอด อ.พระแสง
 • จุดจอดแยกชัยบุรี
 • จุดจอดบางสวรรค์
 • จุดจอด อ.ปลายพระยา
 • จุดจอด อ.อ่าวลึก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
19:00 ม.4 ข

กรุงเทพ-แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดแยกนาสาร
 • จุดจอดแยกบ้านส้อง
 • จุดจอด อ.พระแสง
 • จุดจอด อ.ชัยบุรี
 • จุดจอด อ.เขาพนม
 • จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
18:00 ม.4 ข
18:50 ม.4 ก

ทับปุด พังงา ภูเก็ต ( ช่วงเทศกาล )

จุดจอดและเวลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด บ.ทับคริสต์
 • จุดจอดแยกเขาต่อ
 • จุดจอด อ.ทับปุด
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
 • บขส. โคกกลอย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
17:50 ม.4 ข

พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า)

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
 • จุดจอด อ.กะปง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี
 • จุดจอด อ.กะเปอร์
 • จุดจอด อ.หลังสวน
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • จุดจอดบขส.ท่าแซะ
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
15:30 ม.4 กพ

ภูเก็ต-พังงา-ทับปุด-เขาต่อ-กรุงเทพ

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2
 • จุดจอดท่าเรือ
 • จุดจอด อ.ถลาง
 • จุดจอดตัวแทนเมืองใหม่
 • บขส. โคกกลอย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
 • จุดจอด อ.ทับปุด
 • พนม
 • จุดจอดบ้านตาขุน
 • คลองหัวช้าง
 • จุดจอด กม.18
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
15:30 ม.4 กข
16:30 ม.4 ข
17:00 ม.1 ก
17:30 ม.4 พ
18:00 ม.4 ข
19:00 ม.4 ข
19:10 ม.4 ข

โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

จุดจอดและเวลา

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดเขาโพธิ์
 • จุดจอดโคอ๊อฟ
 • จุดจอดแยกนาสาร
 • จุดจอดแยกบ้านส้อง
 • จุดจอด อ.พระแสง
 • จุดจอดบางสวรรค์
 • จุดจอด อ.ปลายพระยา
 • จุดจอด อ.อ่าวลึก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่

เวลารถออก ข้อมูลจากระบบจองตั๋วออนไลน์

เวลาออก (ต้นทาง) มาตรฐาน
16:50 ม.4 กพ

ค้นหาเที่ยวรถง่ายๆ

ค้นหา และจองตั๋วออนไลน์สะดวก 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์

เลือกที่นั่งได้เอง

เลือกที่นั่งได้เอง เมื่อจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์

เหมือนจองตั๋วหน้าช่อง

ระบบจำหน่ายตั๋วออนไลน์ เหมือนไปซื้อตั๋วหน้าช่อง


เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)

ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39

0-2894-6151,0-2894-6152,0812559710

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่

จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่

0-7566-3502, 0818577525

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา

จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา

0-7641-2300

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2

จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ ภูเก็ต

0857963411

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา

จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา

0-4424-5123,08-9672-4333

อ.ตะกั่วป่า

จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า

0-7641-2300

ตัวอย่างเที่ยวรถ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

ภาพรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์

โหลดแอปติดเครื่อง