เส้นทางการเดินรถและรายชื่อบริษัทผู้ให้บริการ

17 กรกฎาคม 2017 | ข้อมูลเว็บจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์, เส้นทางและผู้ให้บริการ

รายชื่อบริษัทผู้ให้บริการ และเส้นทางการเดินรถ
บริษัท และข้อมูลการเดินรถ
จองตั๋วออนไลน์คลิ๊กที่นี่ =>  จองตั๋ว-รถทัวร์.com เพื่อค้นหาและจองเที่ยวรถทั่วประเทศไทย

ผู้ให้บริการ เส้นทาง
แอร์อรัญพัฒนา 921 กรุงเทพฯ – องครักษ์ – อรัญประเทศ
921 กรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเกลือ
60 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ
60 กรุงเทพฯ – โรงเกลือ
921 กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อ)
921 กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อด่วน)
9916 กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-สระแก้ว-โรงเกลือ
9916 กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-โรงเกลือ(ต่อ)
60 อรัญประเทศ – กรุงเทพฯ
921 อรัญประเทศ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ
60 โรงเกลือ – กรุงเทพฯ
921 โรงเกลือ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ
921 โรงเกลือ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ
9916 โรงเกลือ-สระแก้ว-เขาหินซ้อน-กรุงเทพฯ
แอร์ชัยภูมิ 28 กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ
28 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ
แอร์เมืองเลย 29a กท-จ.เลย
29f กท-นาด้วง
29k กท-อ.คอนสวรรค์-อ.ชุมแพ
29j กท-อ.คอนสวรรค์-อ.แก้งคร้อ
29c กท-อ.ชุมแพ
29g กท-อ.ท่าลี่
29e กท-อ.ปากชม
29i กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า
29h กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า
29b กท-อ.เชียงคาน
29d กท-อ.เอราวัณ-เลย
29a จ.เลย-กท
29c อ.ชุมแพ-กท
29j อ.ชุมแพ-กท
29k อ.ชุมแพ-อ.คอนสวรรค์-กท
29i อ.ชุมแพ-อ.บ้านเป้า-อ.คอนสวรรค์-กท
29g อ.ท่าลี่-กท
29f อ.นาด้วง-กท
29h อ.บ้านเป้า-อ.เกษตรฯ-กท
29e อ.ปากชม-กท
29b อ.เชียงคาน-กท
29d เลย-อ.เอราวัณ-กท
แอร์พอร์ตแวน N3 (เหมา)ทุ่งสง-สนามนบินครศรีฯ
N4 (เหมา)สนามบินนครศรีฯ-ทุ่งสง
N1 ทุ่งสง-สนามบินนครศรีธรรมราช
N2 สนามบินนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง
สมบัติทัวร์ 98 กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-เดชอุดม-อุบล ( V )
98 กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-แยกบ้านจาน-เดชอุดม ( M )
4 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก
98 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-บ้านจาน-เดชอุดม-อุบล
98 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-อุบลราชธานี
4 กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุญฑริก
4 กรุงเทพ-นาจะหลวย-บุณฑริก ( V )
4 กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( M )
98 กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( MV )
98 กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( M )
98 กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( MV )
98 กรุงเทพ-เดชอุดม-อุบลราชธานี
4 กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (M)
4 กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (MV)
98 กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-อุบล(M)
98 กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-กันทรลักษ์-อุบล(MV)
98 กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-แยกกันทรลักษ์-อุบล(M)
4 กันทรลักษ์ -ไพรบึง-กรุงเทพ
4 บุญฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน – กัทรลักษณ์ – ขุนหาญ – กรุงเทพ
4 บุณฑริก-นาจะหลวย-กันทรลักษ์ – กรุงเทพ
4 บุณฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน-ไพรบึง- กรุงเทพ
4 วิภาวดี-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก
4 หมอชิต-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก
4 อุบล-กันทรลักษณ์-ไพรบึง-กรุงเทพ
98 อุบล-กันทรลักษ์-กรุงเทพ
98 อุบล-เดชอุดม-กันทรลักษ์-กรุงเทพ
98 อุบล-แยกบ้านจาน-แยกกันทรลักษ์-ไพรบึง-กท
98 อุบล-ไพรบึง-กรุงเทพ
98 อุบลราชธานี-กรุงเทพ
แอร์อุดร 79 กรุงเทพ – บ้านดุง
79 กรุงเทพ – พรเจริญ
97 กรุงเทพ – อุดรธานี – สว่างแดนดิน
79 กรุงเทพ – โซ่พิสัย
97 กรุงเทพฯ – พังโคน
23 กรุงเทพฯ – หนองคาย
22 กรุงเทพฯ – อุดรธานี
79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ
943 กรุงเทพฯ-บึงกาฬ
943 บึงกาฬ-กรุงเทพฯ
79 บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ
79 บ้านดุง – กรุงเทพ
79 พรเจริญ – กรุงเทพ
97 พังโคน-กรุงเทพฯ
97 สว่างแดนดิน – อุดรธานี – กรุงเทพ
23 หนองคาย – กรุงเทพฯ
22 อุดรธานี – กรุงเทพฯ
79 โซ่พิสัย – กรุงเทพ
943 โพนพิสัย-หนองคาย-อุดรธานี-กรุงเทพ
บางสะพานทัวร์ 66 กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย
66 กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย – มาบอำมฤต (วินเสริมพิเศษ)
66 กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย (วินเสริมพิเศษ)
66 กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่
66 กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต
66 กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต (วินเสริม พิเศษ)
66 บางสะพานน้อย – กรุงเทพฯ
66 บางสะพานใหญ่ – กรุงเทพฯ
66 มาบอำมฤต – กรุงเทพ
บางกอกบัสไลน์ 962 กรุงเทพ – เชียงของ (M)
962 กรุงเทพ – เชียงของ (V)
909 กรุงเทพ – เชียงราย (V)
090 กรุงเทพ – เชียงราย ป.2 (VM)
090 กรุงเทพ – เชียงราย( V )
909 กรุงเทพ – เชียงราย(M)
018 กรุงเทพ – เชียงใหม่ (M)
018 กรุงเทพ – เชียงใหม่ (V)
018 กรุงเทพ – เชียงใหม่ 18.50(MV)
909 กรุงเทพ – แม่จัน (M)
909 กรุงเทพ – แม่จัน (MV)
090 กรุงเทพ – แม่จัน (MV)
909 กรุงเทพ – แม่จัน (V)
047 กรุงเทพ-ทุ่งช้าง (MV)
047 กรุงเทพ-น่าน(V)
018 กรุงเทพ-เชียงใหม่ VIP (M)
018 กรุงเทพ-เชียงใหม่ VIP (V)
018 กรุงเทพ-เชียงใหม่(VIP) วิภา
018 กรุงเทพ-เชียงใหม่*VM*สำรอง
909 กรุงเทพ-แม่สายMV
991 กรุงเทพฯ – ดอนสัก
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง
047 กรุงเทพฯ – น่าน (M)
047 กรุงเทพฯ – น่าน (MV)
047 กรุงเทพฯ – น่าน (V)
993 กรุงเทพฯ – สุราษฏร์ธานี
909 กรุงเทพฯ – เชียงราย (MV)
090 กรุงเทพฯ – เชียงราย (VM)
018 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 06.00 (MV)
018 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (V)
018 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (VM)
018 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ VIP (MV)
47 กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง(V)
993 กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี
962 กรุงเทพฯ-เชียงของ (MV)
090 กรุงเทพฯ-เชียงราย (M)
090 กรุงเทพฯ-เชียงราย(ป2.) M
047 ทุ่งช้าง-กรุงเทพ
998 ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
047 น่าน – กรุงเทพฯ
993 สุราษฏร์ธานี – กรุงเทพฯ
962 เชียงของ-กรุงเทพฯ
090 เชียงราย – กรุงเทพ ป.2
909 เชียงราย – กรุงเทพฯ
090 เชียงราย – กรุงเทพฯ
909 เชียงราย – กรุงเทพฯ**
018 เชียงใหม่ – กรุงเทพ (S)
018 เชียงใหม่ – กรุงเทพ ออกจาก20.00
018 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
018 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C.
บุษราคัมทัวร์ (04)929 กทม-คันพะลาน(O)
(20)929 กทม-คันพะลาน(ท)
(23)5 กทม-นากลาง-น้ำโสม
(22)5 กทม-นายูง
(01)5 กทม-นายูง(O)
(12)5 กทม-นายูง(ท)
(23)5 กทม-นาวัง
(03)5 กทม-นาวัง(O)
(14)5 กทม-นาวัง(ท)
(28)96 กทม-น่าน
(31)96 กทม-น่าน(ท)
(16)5 กทม-น้ำโสม
(22)5 กทม-น้ำโสม VIP
(02)5 กทม-น้ำโสม(O)
(15)5 กทม-น้ำโสม(ท)
(13)5 กทม-น้ำโสมV
(18)5 กทม-บ้านผือ-น้ำโสม
(02)5 กทม-บ้านผือ-ศรีเชียงใหม่
(30)96 กทม-พิษณุโลก
(10)5 กทม-รังสิต-น้ำโสม(ท)
(10)933 กทม-รังสิต-ศรีเชียงใหม่(ท)
(19)933 กทม-ศรีเชียงใหม่(ท)
(09)933 กทม-สร้างคอม(O)
(19)933 กทม-สร้างคอม(ท)
(25)933 กทม-สังคม
(06)933 กทม-สังคม(O)
(16)933 กทม-สังคม(ท)
(06)933 กทม-หนองคาย
(08)933 กทม-หนองคาย(O)
(18)933 กทม-หนองคาย(ท)
(18)933 กทม-หนองคาย-ศรีเชียงใหม่(ท)
(26)933 กทม-หนองคาย-โพธิ์ตาก
(17)933 กทม-หนองคาย-โพธิ์ตาก(ท)
(20)933 กทม-หนองบัวฯ-ศรีเชียงใหม่
(24)929 กทม-อำนาจเจริญ-คันพะลาน
(11)929 กทม-เขมราฐ(ท)
(30)962 กทม-เชียงของ
(33)962 กทม-เชียงของ(ท)
(29)18 กทม-เชียงใหม่
(32)18 กทม-เชียงใหม่(ท)
(13)923 กทม-แพร่(ท)
(14)909 กทม-แม่สาย
(06)933 กทม-โพธิ์ตาก
(07)933 กทม-โพธิ์ตาก(O)
(27)933 กทม.-สร้างคอม
(05)933 กทม.-สังคม
(07)933 กทม.-หนองคาย
(06)933 กทม.-โพธิ์ตาก
929 คันพะลาน-กทม
933 ท่าบ่อ-กทม
933 ท่าบ่อ-กทม(ท)
933 ท่าบ่อ-กทม(ส)
5 นายูง-น้ำโสม-กทม
5 นาวัง-กทม
96 น่าน-กทม
96 น่าน-กทม(ท)
96 น่าน-กทม(เช้า)
5 น้ำโสม-กทม VIP
5 น้ำโสม-กทม(ส)
5 น้ำโสม-บ้านผือ-กทม
5 น้ำโสม-บ้านผือ-กทมV
5 บ้านผือ-กทม(ส)
929 ปทุมราช-กทม
929 ปากแซง-กทม(ท)
(14)5 รังสิต-น้ำโสม
96 ร้องกวาง-กทม
933 ศรีเชียงใหม่-กทม
933 ศรีเชียงใหม่-กทม(ท)
933 ศรีเชียงใหม่-กทม(ส)
933 สร้างคอม-อุดร-กทม
933 สังคม-กทม
933 หนองคาย-กทม
933 หนองคาย-กทม(ท)
933 หนองคาย-กทม(ส)
933 หนองคาย-น้ำสวย-กทม
5 หนองบัวฯ-กทม(ส)
929 อำนาจเจริญ-กทม
929 อำนาจเจริญ-ป่าติ้ว-กทม(ท)
933 อุดรธานี-กทม
933 อุดรธานี-กทม(ท)
933 อุดรธานี-กทม(ส)
18 เชียงใหม่-กทม
96 แพร่-กทม
96 แพร่-กทม(ส)
933 โพธิ์ตาก-ท่าบ่อ-กทม
933 โพธิ์ตาก-อุดรธานี-กทม
บัส เอ็กซ์เพลส 63 กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – เขาหลัก – ทับละมุ – ภูเก็ต (สายเก่า)
949 กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง – ภูเก็ต (สายใหม่)
61 กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง -ภูเก็ต (สายใหม่)
99 กรุงเทพฯ – พังงา[สายเก่า]
993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์
63 ภูเก็ต – ทับละมุ – เขาหลัก – ตะกั่วป่า กรุงเทพฯ (สายเก่า)
949 ภูเก็ต – วังหม้อแกง – พังงา – ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่)
993 สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ 63 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (สายเก่า)
949 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (สายใหม่)
63 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ (สายเก่า)
949 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ (สายใหม่)
ชนะภัยทัวร์ 931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-ม่วงสามสิบ-อุบลฯ(สายนอก)
931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)
931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-ธาตุน้อย-เขื่องใน-อุบลฯ (สายใน)
931 ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)
931 อุบลฯ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)
931 เขื่องใน-คำเขื่อน-มหาฯ-กรุงเทพฯ
931 เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน)
อีสานทัวร์ 20 กรุงเทพฯ-ไชยวาน
22 กรุงเทพ-อุดรธานี
20 กรุงเทพ-ไชยวาน-พิบูลย์รักษ์
20 กรุงเทพฯ-คันโท
22 กรุงเทพฯ-ตาลเลียน
22 กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์
22 กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(เสริม)
175 ขอนแก่น-พิษณุโลก (ป.2)
637 ขอนแก่น-เชียงราย (ป.1)
637 ขอนแก่น-เชียงราย (ป.2)
175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (VIP)
175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.1)
175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.2)
633 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.1)
633 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.2)
175 ขอนแก่น-เชียงใหม่(ป.1)(05.00น.)
20 คันโท-กรุงเทพ
22 ตาลเลียน-กรุงเทพฯ
22 พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพฯ
20 พิบูลย์รักษ์-ไชยวาน-กรุงเทพ
175 พิษณุโลก-ขอนแก่น (ป.2)
637 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์
175 พิษณุโลก-เชียงใหม่
22 อุดรธานี-กรุงเทพฯ(เสริม)
637 เชียงราย-ขอนแก่น (ป.1)
637 เชียงราย-ขอนแก่น (ป.2)
175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (VIP)
175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)
175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)(05.00น.)
175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.2)
633 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.1)
633 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.2)
633 เชียงใหม่-พิษณุโลก (ป.2)
175 เชียงใหม่-พิษณุโลก(ป.2)
637 แพร่-ขอนแก่น (ป.2)
22 โนนสะอาด-กรุงเทพฯ(เสริม)
20 ไชยวาน-กรุงเทพฯ
จิรัฐกาล-เขมราฐ 929 กรุงเทพฯ-เขมราฐ-โพธิ์ไทร
929 โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ
กรุงสยามทัวร์ 993 กรุงเทพ-สุราษฎร์
993 สุราษฎร์-กรุงเทพ
ลิกไนท์ทัวร์ 9912 กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ
983 VIP32,24 กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ
983 (เที่ยวเย็น) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ
983 (เที่ยวเช้า) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ
950 กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ
836 กลับ กระบี่-โคราช
836 กลับ กระบี่-โคราช (อ่าวลึก)
99 กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา
61 ตาขุน-เขาต่อ-ทับปุด-ทับคริสต์-พังงา
9912 ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่
99 พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า)
61 พังงา – กรุงเทพ
983 สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
983 สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่
983 แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่
950 แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่
983 แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
836 โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
โลตัสพิบูลทัวร์ 7 กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก
930 กรุงเทพฯ-นครพนม
33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง
7 กรุงเทพฯ-บุณฑริก
947 กรุงเทพฯ-ปรางค์กู่
7B กรุงเทพฯ-พิบูลมังสาหาร
947 กรุงเทพฯ-อุบลฯ
7 ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ
930 นครพนม-กรุงเทพฯ
33 บ้านแพง-กรุงเทพฯ
7A บุณฑริก-กรุงเทพฯ
947 ปรางค์กู่-กรุงเทพฯ
7B พิบูลมังสาหาร-กรุงเทพฯ
947 อุบลฯ-กรุงเทพฯ
นครบริการขนส่ง 440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต
440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต
733 นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต
477 นครศรีฯ-สงขลา
477 นครศรีฯ-หาดใหญ่
733 ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ
440 ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
440 ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
477 สงขลา-นครศรีฯ
477 หาดใหญ่-นครศรีฯ
นครศรีร่มเย็นทัวร์ 981 กรุงเทพ-ปากพนัง
981 ป2 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี
981 ป2 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
981 ป1. เทศกาล กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
981 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
981 ปากพนัง-นครศรี-กรุงเทพ V32
981 ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
981 ป1 สุราษฏร์ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
981 ป1 สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช
นิวมิตรทัวร์ 64 กรุงเทพฯ-ระนอง
64 ระนอง-กรุงเทพฯ
คิงส์ด้อมทัวร์ 193 กำแพงเพชร-พิษณุโลก
663 นครสวรรค์-เชียงราย
618 พิจิตร-พิษณุโลก
193 พิษณุโลก-กำแพงเพชร
173 พิษณุโลก-ชนแดน
618 พิษณุโลก-พิจิตร
136 พิษณุโลก-หล่มสัก
173 พิษณุโลก-เขาทราย
2262 พิษณุโลก-เนินมะปราง
137 พิษณุโลก-เพชรบูรณ์
136 หล่มสัก-พิษณุโลก
173 เขาทราย-พิษณุโลก
663 เชียงราย-นครสวรรค์
2262 เนินมะปราง-พิษณุโลก
137 เพชรบูรณ์-พิษณุโลก
นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ 13 กรุงเทพฯ – ท่าตอน
91 กรุงเทพฯ – ลำปาง
18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
13 ท่าตอน – กรุงเทพฯ
91 ลำปาง – กรุงเทพฯ
18 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ) 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
9912 หมอชิต-ทุ่งใหญ่-ลำทับ-คลองท่อม-กระบี่
983 หมอชิต-อ่าวลึก-กระบี่
950 หมอชิต-เขาพนม-กระบี่
18 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
อ.ศึกษาทัวร์ 636 หนองคาย-อุดรธานี-เชียงใหม่
636 เชียงใหม่-อุดรธานี-หนองคาย
เพชรประเสริฐ 829 ขอนแก่น – แม่สอด
638 ตราด – พิษณุโลก
638 ตราด – แม่สอด
638 ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด
829 ตาก – แม่สอด (พิเศษ)
876 นครพนม – เชียงใหม่
876 นครพนม – เชียงใหม่
876 นครพนม – เชียงใหม่ (ด่วน)
876 บึงกาฬ – เชียงใหม่
138 พัทยา – หล่มสัก
638 พัทยา – แม่สอด
638 พิษณุโลก – ตราด
829 พิษณุโลก – มุกดาหาร
638 พิษณุโลก – ระยอง
874 พิษณุโลก-เชียงใหม่ (พิเศษ)
874 มหาสารคาม – เชียงใหม่ (พิเศษ)
829 มุกดาหาร – พิษณุโลก
829 มุกดาหาร – แม่สอด
138 ระยอง – หล่มสัก
638 ระยอง – พิษณุโลก
638 ระยอง – แม่สอด
878 สวนผึ้ง – แม่สอด
829 หล่มสัก – ขอนแก่น (พิเศษ)
138 หล่มสัก – พัทยา
138 หล่มสัก – ระยอง
874 หล่มสัก – เชียงใหม่ (พิเศษ)
829 หล่มสัก – แม่สอด (พิเศษ)
876 อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ)
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่
874 อุบลราชธานี -เชียงใหม่(ด่วน)
874 อุบลราชธานี-หล่มสัก(พิเศษ)
876 เชียงใหม่ – นครพนม
876 เชียงใหม่ – นครพนม
876 เชียงใหม่ – นครพนม (ด่วน)
876 เชียงใหม่ – บึงกาฬ
874 เชียงใหม่ – พิษณุโลก(พิเศษ)
874 เชียงใหม่ – มหาสารคาม(พิเศษ)
874 เชียงใหม่ – หล่มสัก
876 เชียงใหม่ – อุดรธานี (พิเศษ)
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)
829 แม่สอด – ขอนแก่น
638 แม่สอด – ตราด
638 แม่สอด – ตลาดโรงเกลือ
638 แม่สอด – พัทยา
829 แม่สอด – มุกดาหาร
638 แม่สอด – ระยอง
878 แม่สอด – สวนผึ้ง
829 แม่สอด – หล่มสัก(พิเศษ)
ภูเก็ตท่องเที่ยว 949 กรุงเทพฯ (หมอชิต) – ภูเก็ต
949 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต
63 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ)
63,995 (เก่า) ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
949,63,995 ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
ภูกระดึงทัวร์ 29 กรงุเทพฯ-เลย-ภูหลวง
938 กรงุเทพฯ-เลย-ภูหลวง(Online)
938 กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย
938 กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย (Online)
29d กรุงเทพฯ-เกษตรฯ-บ้านเป้า
98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ
98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ(Online)
29 กรุงเทพฯ-เลย
.938 กรุงเทพฯ-เลย (Online)
29 กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่
.938 กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่ (Online)
29b กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า
.938 กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า (Online)
29c กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน
.938 กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน (Online)
29 ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ
938 ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ (Online)
29 บ้านเป้า-เลย-กทม
938 บ้านเป้า-เลย-กรุงเทพฯ(Online)
29 ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ
938 ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ(Online)
98 อุบลฯ-เดช-กรุงเทพฯ
29c เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ
938 เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ(Online)
29 เลย-กรุงเทพฯ
938 เลย-บัวใหญ่-กทม
938 เลย-บัวใหญ่-กรุงเทพฯ (Online)
ภูหลวงทัวร์ 175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายเก่า)
633 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)
175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายเก่า)
633 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)
พิษณุโลกยานยนต์ 965 กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย
913 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
963 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ
913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
ปิยะชัยพัฒนา 877 ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย
877 แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ 992 กรุงเทพฯ – ด่านนอก
989 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่
9914 กรุงเทพฯ – นาทวี
992 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์
987 กรุงเทพฯ – ยะลา
973 กรุงเทพฯ – สงขลา
973 กรุงเทพฯ – สงขลา (สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)
986 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
9917 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก(สายใหม่)
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)
982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่(สายใหม่)
987 กรุงเทพฯ – เบตง
982 กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่
992 ด่านนอก – กรุงเทพฯ
782 ด่านนอก – นครราชสีมา
783 ด่านนอก – ระยอง
782 นครราชสีมา – ด่านนอก
9914 นาทวี – กรุงเทพฯ
992 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ
989 พัทลุง – กรุงเทพฯ
987 ยะลา – กรุงเทพฯ
783 ระยอง – ด่านนอก
973 สงขลา – กรุงเทพฯ
973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
982 สงขลา – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
9917 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่)
989 หาดใหญ่ – พัทลุง – กรุงเทพฯ
987 เบตง – กรุงเทพฯ
พรนิภา จันทบุรี 9907 จันทบุรี-เอกมัย-หมอชิต
9907 หมอชิต-เอกมัย-จันทบุรี
พรพิริยะทัวร์ (1)91 กรุงเทพฯ-ลำปาง
(2)18 กรุงเทพฯ-ลำปาง-เชียงใหม่
923 กรุงเทพฯ-สอง
18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
923 กรุงเทพฯ-แพร่
923 กรุงเทพฯ-แพร่-สอง
91 ลำปาง-กรุงเทพฯ
923 สอง-กรุงเทพฯ
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n)
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n2)
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n3)
923 สอง-แพร่-กรุงเทพฯ(n4)
91 เกาะคา – กรุงเทพฯ
18 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
18 เชียงใหม่-ลำปาง-กรุงเทพฯ
923 แพร่-กรุงเทพฯ
ประกิจยนต์ 816 นครราชสีมา – หัวหิน
816 หัวหิน – นครราชสีมา
ประหยัดทัวร์ (2)934 กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย)
(3)941 กรุงเทพฯ-พนมไพร (พิมาย)
(5)968 กรุงเทพฯ-ยโสธร
(8)944 กรุงเทพฯ-รัตน
(4)935 กรุงเทพฯ-วาปีปทุม
(1)935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ
(7)939 กรุงเทพฯ-หนองสองห้อง
(6)929 กรุงเทพฯ-เขมราฐ
(6)941 พนมไพร-กรุงเทพฯ
(2)935 พยัคฆ์-กรุงเทพฯ
(1)935 พุทไธสง-กรุงเทพฯ
(7)968 ยโสธร-กรุงเทพฯ
(5)935 วาปีปทุม-กรุงเทพฯ
(4)935 สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ
(3)935 เกษตร-กรุงเทพฯ
(8)929 เขมราฐ-กรุงเทพฯ
เปรมประชาขนส่ง 999 Cabaret
555 Night Safari
888 Night Safri + Khaomaokhaofang
5 ขุนยวม – แม่สะเรียง – เชียงใหม่
170 ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
612 ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
612 ปาย-เชียงใหม่
612 ปาย-แม่ฮ่องสอน
123 พร้าว-ขุนแจ-เวียงป่าเป้า
2201 พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่
123 พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่
1009 เชียงใหม่ – ดอยอินทนนท์ One Day Trip
3035 เชียงใหม่ – แกรนแคนยอน
5 เชียงใหม่ – แม่สะเรียง
1004 เชียงใหม่-ดอยสุเทพ Half Day
1096 เชียงใหม่-ปางช้าง Half Day
612 เชียงใหม่-ปาย
1095 เชียงใหม่-ปาย ONE DAY Trip
612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า
612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
2201 เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว
123 เชียงใหม่-เชียงดาว-พร้าว
118 เชียงใหม่-เชียงราย ONE DAY Trip
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย
5 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
123 เวียงป่าเป้า-ขุนแจ-พร้าว
170 แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
5 แม่สะเรียง – เชียงใหม่
5 แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน
170 แม่สะเรียง-เชียงใหม่
170 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย
612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
5 แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
นครศรีราชาทัวร์ 981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง
993 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
981 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
981 ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
993 สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ
ระยองทัวร์ 34 ระยอง-สายใต้(รถตู้)
906 ระยอง-หมอชิต(รถตู้)
35 ระยอง-เอกมัย(รถตู้)
34 สายใต้-ระยอง(รถตู้)
906 หมอชิต-ระยอง(รถตู้)
906 อนุสาวรีย์-ระยอง(รถตู้)
35 เอกมัย-ระยอง(รถตุ้)
รุ่งกิจทัวร์ 753 ชุมพร – ภูเก็ต
753 ชุมพร – ภูเก็ต
753 ชุมพร – ภูเก็ต
753 ชุมพร – ภูเก็ต
753 ภูเก็ต – ชุมพร
753 ภูเก็ต – ชุมพร
753 ภูเก็ต – ชุมพร
753 ภูเก็ต – ชุมพร
430 ภูเก็ต – ระนอง
430 ภูเก็ต – ระนอง
430 ภูเก็ต – ระนอง
430 ระนอง – ภูเก็ต
430 ระนอง – ภูเก็ต
รุ่งประเสริฐทัวร์ 04) 944 กรุงเทพ – บึงบูรพ์
01) 932 กรุงเทพ – มหาสารคาม
01) 932 กรุงเทพ – มหาสารคาม (พิเศษ)
03) 944 กรุงเทพ – รัตนบุรี (พิเศษ)
02) 25 กรุงเทพ – อุบลราชธานี
05) 944 กรุงเทพ-รัตนบุรี-อุบล
03) 944 กรุงเทพฯ – รัตนบุรี
10) 944 บึงบูรพ์ – กรุงเทพ
07) 932 มหาสารคาม – กรุงเทพ
07) 932 มหาสารคาม – กรุงเทพ (พิเศษ)
09) 944 รัตนบุรี – กรุงเทพ
11) 944 อุบล-รัตนบุรี-กรุงเทพ
08) 25 อุบลราชธานี – กรุงเทพ
06)เสริมพิเศษ โคราช-สารคาม
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ 24/8 กรุงเทพ-ดอนตาล
24/12 กรุงเทพ-ธวัชดินแดง-ราชภัฏ
24/5 กรุงเทพ-มหาสารคาม
24/6 กรุงเทพ-มหาสารคาม(414)
927 กรุงเทพ-มุกดาหาร
927(1) กรุงเทพ-มุกดาหาร
25/3 กรุงเทพ-ยโสธร
24 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
24(1) กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
24(P) กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
24/11 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด (552)
24 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด (online) M
24 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด (online) V
24/3 กรุงเทพ-หนองพอก
24/10 กรุงเทพ-หนองฟ้า-นาแพง
25 กรุงเทพ-อุบลราชธานี
25(1) กรุงเทพ-อุบลราชธานี
927/1 กรุงเทพ-เขาวง-นาคู
24/2 กรุงเทพ-เมยวดี
24/1 กรุงเทพ-เลิงนกทา
24/(P) กรุงเทพ-เลิงนกทา
25/2 กรุงเทพ-เสลภูมิ
25/1 กรุงเทพ-เสลภูมิ-โพนทอง-หนองจอก
927a กรุงเทพฯ – นาคู (online)
927 กรุงเทพฯ – มุกดาหาร (online)
927b กรุงเทพฯ – ร่องคำ – กุฉิ (online)
24b กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด (online)
927a กรุงเทพฯ-นาคู (online)
927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร (online)
927b กรุงเทพฯ-ร่องคำ-กุฉิ (online)
24b กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด (online)
927 มุกดาหาร – กรุงเทพฯ (online)
24 ร้อยเอ็ด – กรุงเทพฯ (online)
24/7 สระบุรี-ร็อยเอ็ด
ศศนันท์ ทรานสปอร์ต 93 กรุงเทพฯ-ตาก
956 กรุงเทพฯ-แม่สอด
875 กาญจนบุรี-เชียงใหม่
875 กาญจนบุรี-เชียงใหม่ (VIP)
93 ตาก-กรุงเทพฯ
875 เชียงใหม่-กาญจนบุรี
875 เชียงใหม่-กาญจนบุรี (VIP)
956 แม่สอด-กรุงเทพฯ
สวัสดีทั่วไทย 777 พัทยา – ภูเก็ต
777 ภูเก็ต – พัทยา
สวัสดีอีสาน 79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ
20 กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-คำใหญ่-ชื่นชม
97 กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง
943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ
943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า
5 กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม
5 กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา
79 บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ
943 บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ
943 บุ่งคล้า-หนองคาย-กรุงเทพฯ
97 บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ
5 สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ
5 สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ
สวัสดีสุรินทร์ 31 กรุงเทพฯ-สุรินทร์
31 สุรินทร์-กรุงเทพฯ
สยามเฟิสท์ทัวร์ 957 กรุงเทพฯ – แม่สาย
91 กรุงเทพฯ – ลำปาง
962 กรุงเทพฯ – เชียงของ
90 กรุงเทพฯ – เชียงราย
909 กรุงเทพฯ – เชียงราย(ข)
18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
สยามเดินรถ 9917 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ
9917 กรุงเทพฯ – นราธิวาส
9914 กรุงเทพฯ – นาทวี
9917 กรุงเทพฯ – ปัตตานี
992 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์
987 กรุงเทพฯ – ยะลา
987 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง
973 กรุงเทพฯ – สงขลา
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก
982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า)
982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่)
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่(เข้าสงขลา)
992 ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
9917 นราธิวาส – กรุงเทพฯ
9914 นาทวี – กรุงเทพ
9917 ปัตตานี – กรุงเทพฯ
992 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ
987 ยะลา – กรุงเทพฯ
973 สงขลา – กรุงเทพฯ
973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
982 สงขาล-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
9917 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ
992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
987 เบตง – ยะลา – กรุงเทพฯ
ศรีมงคลขนส่ง 786 กาญจนบุรี – ระยอง
838 กาญจนบุรี – หนองคาย
563 จักราช-บุรีรัมย์-สุรินทร์
563 จักราช-บุรีรัมย์-สุรินทร์ (พัดลม)
589 ชลบุรี – อุบลราชธานี (พิเศษ)
589 ชลบุรี-นครราชสีมา (พิเศษ)
589 ชลบุรี-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ)
838 นครราชสีมา – กาญจนบุรี
589 นครราชสีมา – พัทยา
838 นครราชสีมา – หนองคาย
589 นครราชสีมา-สุรินทร์
589 นครราชสีมา-อุบลราชธานี(พิเศษ)
589 นครราชสีมา-เดชอุดม (พิเศษ)
589 บุรีรัมย์-พัทยา(พิเศษ)
589 พัทยา – นครราชสีมา
589 พัทยา – นางรอง – เดชอุดม (สายใหม่)
589 พัทยา – สุรินทร์ (พิเศษ)
589 พัทยา – อุบลราชธานี
589 พัทยา-นครราชสีมา-นางรอง-สังขะ
589 พัทยา-สุรินทร์
786 ระยอง – กาญจนบุรี
589 ศรีราชา-อุบลราชธานี(พิเศษ)
589 ศรีษะเกษ-พัทยา(พิเศษ)
589 ศีขรภูมิ-พัทยา(พิเศษ)
589 สังขะ – นางรอง – พัทยา (สายใหม่ )
589 สำโรงทาบ – พัทยา (พิเศษ)
589 สุรินทร์-พัทยา
589 สุรินทร์-พัทยา(พิเศษ)
838 หนองคาย – กาญจนบุรี
589 อุทุมพร-พัทยา(พิเศษ)
589 อุบลราชธานี – พัทยา
589 อ่าวอุดม – โคราช (พิเศษ)
589 อ่าวอุดม-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ)
589 อ่าวอุดม-อุบลราชธานี(พิเศษ)
589 เดชอุดม – นางรอง – พัทยา (สายใหม่ )
589 เดชอุดม -นางรอง-พัทยา (ทดสอบห้ามขาย)
589 เดชอุดม- พัทยา (ทดสอบห้ามขาย)
407 พัฒนา 79 DIS กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)
943a DIS กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)
79 DIS บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(สายใหม่)
943a DIS บุ้งคล้า-กรุงเทพฯ(สายเก่า)
79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)
5d กรุงเทพฯ-นาวัง
5e กรุงเทพฯ-นาวัง-บ้านผือ
5f กรุงเทพฯ-น้ำโสม
97g กรุงเทพฯ-นิคมน้ำอูน
79a กรุงเทพฯ-บ้านดุง
5b กรุงเทพฯ-บ้านผือ
97a กรุงเทพฯ-บ้านม่วง
33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง
943 กรุงเทพฯ-บึงกาฬ(สายเก่า)
943a กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)
943c กรุงเทพฯ-ปากคาด
97 กรุงเทพฯ-พังโคน
22c กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์
933 กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่
97 กรุงเทพฯ-สว่างแดนดิน
933a กรุงเทพฯ-สังคม
5a กรุงเทพฯ-สุวรรณคูหา-ดงมะไฟ
23 กรุงเทพฯ-หนองคาย
5C กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู
22a กรุงเทพฯ-อุดรธานี
79b กรุงเทพฯ-โซ่พิสัย
943b กรุงเทพฯ-โพนพิสัย
79h กรุงเทพฯ-ไชยวาน
590L ขอนแก่น-ระยอง
590W ชลบุรี-หนองคาย
590B ชลบุรี-อุดรธานี
5d นาวัง-กรุงเทพฯ
5f น้ำโสม-กรุงเทพ
97g นิคมน้ำอูน-กรุงเทพ
590H บ่อวิน-หนองคาย
79a บ้านดุง-กรุงเทพฯ
5b บ้านผือ-กรุงเทพฯ
5e บ้านผือ-นาวัง-กรุงเทพฯ
97a บ้านม่วง-กรุงเทพ
33 บ้านแพง-กรุงเทพ
79 บึงกาฬ กุมภวาปี-กรุงเทพ
590I บึงกาฬ นค-ระยอง
943 บึงกาฬ-กรุงเทพฯ
590X บึงกาฬ-ระยอง
943a บุ้งคล้า-กรุงเทพ
590J บุ้งคล้า-นค-ระยอง
943c ปากคาด-กรุงเทพฯ
590Z ปากคาด-ระยอง บ่อวิน
590R ปากคาด-ระยอง พัทยา
97 พังโคน-กรุงเทพ
590U พัทยา-หนองคาย
590C พัทยา-อุดรธานี
22c พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพ
590G ระยอง บ่อวิน-หนองคาย
590L ระยอง-ขอนแก่น
590J ระยอง-นค-บุ้งคล้า
590Z ระยอง-บ่อวิน-ปากคาด
590O ระยอง-บ่อวิน-ศรีเชียงใหม่
590X ระยอง-บึงกาฬ
590I ระยอง-บึงกาฬ นค
590R ระยอง-พัทยา-ปากคาด
590M ระยอง-ศรีเชียงใหม่
590 ระยอง-หนองคาย
590D ระยอง-อุดรธานี
933 ศรีเชียงใหม่-กรุงเทพ
590O ศรีเชียงใหม่-บ่อวิน-ระยอง
590M ศรีเชียงใหม่-ระยอง
933a สังคม-กรุงเทพ
5a สุวรรณคูหา-กรุงเทพ
590A หนองคาย – บ่อวิน
23 หนองคาย-กรุงเทพ
590U หนองคาย-พัทยา
590 หนองคาย-ระยอง
590G หนองคาย-ระยอง บ่อวิน
590N หนองคาย-แหลมงอบ
5C หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ
22a อุดรธานี-กรุงเทพ
590B อุดรธานี-ชลบุรี
590C อุดรธานี-พัทยา
590D อุดรธานี-ระยอง
590N แหลมงอบ-หนองคาย
79b โซ่พิสัย-กรุงเทพ
943b โพนพิสัย-กรุงเทพฯ
79h ไชยวาน-กรุงเทพฯ
ศรีสยามทัวร์ 9914 กรุงเทพฯ – นาทวี
982 กรุงเทพฯ – สงขลา – หาดใหญ่
973 กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า)
973 กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์
982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)
992 ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
9914 นาทวี – กรุงเทพฯ
992 ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
973 สงขลา- กรุงเทพฯ
982 สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
ศรีสุเทพทัวร์ 62 กรุงเทพฯ – ขนอม
984 กรุงเทพฯ – ตรัง
984 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่
981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
989 กรุงเทพฯ – พัทลุง
988 กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล
973 กรุงเทพฯ – สงขลา
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
62 ขนอม – กรุงเทพฯ
984 ตรัง – กรุงเทพฯ
981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (หมอชิต)
981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (หมอชิต)
981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ เช้า(หมอชิต)
981 ปากพนัง – กรุงเทพฯ (หมอชิต)
989 พัทลุง – กรุงเทพฯ
984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ
988 สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ
998 เชียรใหญ่ – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
ศรีตรังทัวร์ 746 ภูเก็ต – สุไหงโกลก
443 ภูเก็ต – หาดใหญ่
763 สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช
746 สุไหงโกลก – ภูเก็ต
443 หาดใหญ่ – ภูเก็ต
ทรัพย์ไพศาลทัวร์ 998 เชียรใหญ่ – บ่อล้อ – ชะอวด – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่
993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์
984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง
988 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล
984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล
989 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ป่าพยอม-โพธิ์ทอง-ใสยวน-พัทลุง
62 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม
62 ขนอม – กรุงเทพฯ
984 ตรัง – กรุงเทพฯ
989 พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ
988 สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ
ซันบัส 29 กรุงเทพ-ผานกเค้า
29 กรุงเทพ-เลย เสริม
28 กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)
29 กรุงเทพฯ-ชุมแพ
29 กรุงเทพฯ-ชุมแพ เสริม
29 กรุงเทพฯ-เชียงคาน
29 กรุงเทพฯ-เลย
29 กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน
28 ชัยภูมิ-กรุงเทพ เสริม
28 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)
29 ชุมแพ-กรุงเทพฯ
29 ชุมแพ-กรุงเทพฯ เสริม
29 ผานกเค้า-กรุงเทพฯ
29 เชียงคาน-กรุงเทพฯ
29 เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ
29 เลย-กรุงเทพ เสริม
29 เลย-กรุงเทพฯ
สุวรรณนทีขนส่ง 990 กรุงเทพฯ-ชุมพร
89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน
89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
89 กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม
89 กรุงเทพฯ-ละแม
89 กรุงเทพฯ-หลังสวน
89 กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม
990 ชุมพร-กรุงเทพฯ
89 ละแม-กรุงเทพฯ
89 ละแม-หลังสวน-กรุงเทพฯ
89 ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ
89 ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ
89 สวี-กรุงเทพฯ
89 สวี-ชุมพร-กรุงเทพฯ
89 หลังสวน-กรุงเทพฯ
89 หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ
เทียนไชยแอร์ 28 กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)
9903 กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1)
28 ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)
9903 ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1)
ไทยสงวนทัวร์ 86 *กทม-ธาตุฯ(86)
86 *กทม-นิคมฯ(86)
928 *กทม-นิคมฯ(928)
86 *กทม-เลิงฯ(86)
928 *กทม-เลิงฯ(928)
86เสริม *กุดชุม-กทม
86เสริม *ธาตพนม-กทม.
86เสริม *นิคม-กทม
86VIP *นิคมฯ-กทม.VIP
86เสริม *มุกดาหาร-กทม.
86เสริม *เลิงใหม่-กทม
86 กทม-ธาตุพนม(86)
23 กทม-หนองคาย
928 กทม-อำนาจ-ธาตุพนม
928 กทม-อำนาจ-มุกฯ
86 กทม-เลิง(86)
928 กทม-เลิงใหม่(928)
86VIP กุดชุม-กทม VIP
86 ธาตุพนม-กุดชุม-กทม
86 ขาล่อง เลิงนกทาใหม่-กทม.
928 เลิงใหม่-กทม
วัฒนสาครทัวร์ 955 กรุงเทพฯ-โขงเจียม
955 กรุงเทพฯ-โขงเจียม (ท)
บุญฑริกทัวร์ 4 กรุงเทพฯ-บุณฑริก
98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook